Jury

B-boy Kalaco

B-boy Kalaco on kotoisin Meksikosta ja toiminut breikin opettajana ja koreografina yli kymmenen vuoden ajan. Viimeiset 12 vuotta ennen Suomeen saapumistaan hän on myös kiertänyt ja esiintynyt Mexicon Riviera Mayan alueen luxus hotelleissa Crewnsa MFC Breaking Shown kera.

Bboy Kalaco on lisäksi uransa aikana niin osallistunut kuin opettanut useita workshoppeja, tuomaroinut ja osallistunut battleihin ja koroegrafia -kilpailuihin sekä on yksi Eteläisen Amerikan suosituimpien battle -tapahtumien järjestäjistä (Paradise Battle). MFC crewnsa kanssa hän osallistui vuonna 2015 Talent Mexico -ohjelmaan, jossa he ylsivät aina semifinaaliin saakka.

Jonna Aaltonen

Jon­na Aal­to­nen on free­lan­ce-tans­si­tai­tei­li­ja, jo­ka on kan­sain­väli­sen, lähes 25-vuo­ti­sen uran­sa ai­ka­na työsken­nel­lyt mo­ni­puo­li­ses­ti tans­sin ja teat­te­rin sa­ral­la: ny­ky­tans­si­teok­sis­sa, tans­si­teat­te­ri-, mu­si­kaa­li- ja oop­pe­rap­ro­duk­tiois­sa. Hän on esiin­ty­nyt jo yli 70 teok­ses­sa, yli 40 eri ko­reog­ra­fin kans­sa. Jon­na on työsken­nel­lyt useis­sa eu­roop­pa­lai­sis­sa tans­si­ryh­mis­sä se­kä Suo­mes­sa et­tä ul­ko­mail­la.